Apostilli Belge

APOSTİLLİ DOĞUM ve BEKARLIK BELGESİ

Apostilli doğum,bekarlık veya sabıka kaydına mı ihtiyacınız var. Özbekistan’dan,Kırgızistan’dan Türkmenistan’dan ve daha dünyanın bir çok yerinden ihtiyacınız olan apostilli resmi belgelerinizi mümkün olan en kısa sürede ekonomik fiyatlarla getiriyoruz.

Apostilli Doğum Belgesi

Yabancı uyruklu kişiler farklı bir ülkenin resmi dairelerinde işlem yaparken, bazen işlemin tamamlanabilmesi için, kişiden kendi ülkesinden getirmesi gereken Apostilli Doğum Belgesi talepedilmektedir.

Bu belge daha çok yabancı ile evlilik , ikamet izni veya vize işlemleri sırasında istenilmektedir.

Doğum belgesi kişinin doğum tarihini, doğum yerini, anne ve baba adını gösteren resmi bir belgedir ve kişinin ülkesinde kayıtlı olduğu Nüfus Dairesinden alınır.

Alınan bu belgenin yabancı bir ülkede geçerli olabilmesi için belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka “Apostil” kaşesinin basılması gerekmektedir.

Apostil kaşesinin basıldığı doğum belgesine Apostilli Doğum Belgesi denilmektedir.

Bu belge kişinin vatandaşı olduğu ülkenin yetkili makamı tarafından bizzat şahsın kendisine verilebileceği gibi kişi tarafından vekaletname ile yetkilendirilmiş vekiline de verilebilir.

Kişinin sadece bu belgeyi almak için ülkesine gitmesi maliyetliolduğu gibi bilmeyenler için bu süreç uzun zaman alabilmekte hatta hatalı işlemler sebebiyle kişinin sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir.

Ülkenizden getirmeniz gereken Apostilli Doğum Belgesine ihtiyacınız olduğu zaman Danışmanlık şirketimiz dünyanın bir çok ülkesinde anlaşmalı hukuk büroları aracılığı ile  mümkün olan en kısa sürede Apostilli Doğum Belgenizin getirilmesine olanak sağlar.

Apostilli Bekarlık Belgesi

Yabancı uyruklu kişiler farklı bir ülkenin resmi dairelerinde işlem yaparken, bazen işlemin tamamlanabilmesi için kişiden,  kendi ülkesinden getirmesi gereken Apostilli Bekarlık Belgesi talep edilmektedir.

Bu belge daha çok yabancı ile evlilik  veya çocuğun Nüfusa kayıt işlemleri  sırasında istenilmektedir.

Bekarlık belgesi kişinin doğum tarihini, baba adını ve kişinin herhangi bir evlilik kaydının mevcut olmadığını kısacası kişinin resmi kayıtlarda bekar olduğunu gösteren resmi bir belgedir ve kişinin ülkesinde kayıtlı olduğu Nüfus ve Evlendirme Müdürlüğünden alınır.

Alınan bu belgenin yabancı bir ülkede geçerli olabilmesi için belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka“Apostil” kaşesinin basılması gerekmektedir.

Apostil kaşesinin basıldığı bekarlık  belgesine Apostilli Bekarlık Belgesi denilmektedir.

Bu belge kişinin vatandaşı olduğu ülkenin yetkili makamı tarafından bizzat şahsın kendisine verilebileceği gibi kişi tarafından vekaletname ile yetkilendirilmiş vekiline deverilebilir.

Kişinin sadece bu belgeyi almak için ülkesine gitmesi maliyetli olduğu gibi bilmeyenler için bu süreç uzun zaman alabilmekte hatta hatalı işlemler sebebiyle kişinin sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir.