Türk Vatandaşlığına Başvuru

ÇALIŞMA İZNİ İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI  KAZANILABİLİR

Türkiye’de kesintisiz beş yıl çalışma izni ile ikamet eden yabancılar Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

YABANCI YATIRIMCILARA BEKLEMEDEN TÜRKİYE’DE VATANDAŞLIK!

Türkiye’de 1.000.000 $ değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar beklemeden Türkiye’de vatandaşlık albilirler.

EVLİLİK YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILABİLİR

Türk Vatandaşı ile en az 3 yıl evli olan ve aile birlikteliği devam eden yabancılar Türk Vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

KİMLER TÜRK VATANDAŞI OLABİLİR?

 • TÜRK VATANDAŞLIĞI DOĞUM İLE KAZANILIR

 • TÜRK VATANDAŞLIĞI EVLAT EDİNİLME İLE KAZANILIR

 • YABANCI YATIRIMCILAR TÜRK VATANDAŞLIĞI ALABİLİR

 • TÜRK VATANDAŞLIĞININ SEÇME HAKKI İLE KAZANILIR

 • K.K.T.C. VATANDAŞLARI TÜRK VATANDAŞI OLABİLİR

TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? Yabancı yatırımcılar Türk vatandaşlığı nasıl alabilir, kriterleri nelerdir? Türk vatandaşı olmak için gereken şartlar nelerdir? Türk vatandaşlığı evlenme yoluyla nasıl kazanılır? Türk soylular Türk vatandaşlığı nasıl alabilir? Vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır? Türk vatandaşı olabilme şartlarını sağlıyor musunuz? Türk vatandaşlığına başvurmanın püf noktaları nelerdir?

Kimler Türk Vatandaşlığını Sonradan Kazanabilir…

YETKİLİ MAKAM KARARI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

Başvuru için aranan şartlar:

 • Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,

 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,

 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

 • İyi ahlak sahibi olmak,

 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,

 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,şartları aranır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLENME YOLU İLE KAZANILMASI

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahiplerinde aranan şartlar:

 • Aile birliği içinde yaşama,

 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,şartları aranır.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLAT EDİNME İLE KAZANILMASI

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINDA İSTİSNAİ HALLER

Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 • Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler,

 • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler,

 • Göçmen olarak kabul edilen kişiler,

 • Turkuaz kart sahipleri ve aileleri Turkuaz kart aldıktan 3 yıl sonra vatandaşlık başvurusu yapabilirler.

YABANCI YATIRIMCILAR TÜRK VATANDAŞLIĞI ALABİLİR
 • Türkiye’de yatırım yapan yabancılar, (Minimum 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca veya en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen yabancılar)

 • Türkiye’de ev alan yabancılar, (Minimum 300.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancılar)

 • Minimum 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca,

 • Minimum 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancılar,

Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmak üzere müracaat edebilirler.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ İKAMET ŞARTI ARANMADAN KAZILMASI

Milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.

 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenleri,

 • Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden vatandaşlık kanunun 21 inci maddesinde öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ İKAMET ŞARTINA BAĞLI OLARAK YENİDEN KAZANILMASI

Vatandaşlık kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması veTürkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ SEÇME HAKKI İLE KAZANILMASI

Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ​

K.KT.C VATANDAŞLARI TÜRK VATANDAŞLIĞI ALABİLİR

Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşlığını kazanırlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olanlar hakkında Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

Türk Vatandaşlığının Doğum ile Kazanılması…

Soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

Soy bağı;

 • Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

 • Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

 • Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

Doğum yeri;

 • Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

 • Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

Türk Vatandaşlığı Başvuruları Nereye, Nasıl yapılıyor?

Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik başvurular;

 • Yurt içinde ikamet edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne,

 • Yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsolosluklarına bizzat veya vekili tarafından özel vekâletname ile yapılır.

 • Başvurular genellikle 6 ay ile 24 ay arasında sonuçlanır.

Türk Vatandaşlığına geçmek için yapılan başvuru, müracaat edilen makam tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü eksiklik varsa tamamlanmasını sağlar, gerekli inceleme ve araştırmadan sonra talep değerlendirerek olumlu veya olumsuz sonucu müracaat makamlarına gönderilir.

Vatandaşlık başvurularında  uzman desteği almak önemlidir. Vatandaşlık başvurularında  olumlu sonuç alabilmek için ön incelemeden dosya oluşturmaya,başvurunun yapılmasından dosyanın takibine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.